gshutdown : Czech /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu: gshutdown
Jazyk: Czech
Země:
Tým: www.klokan.org
Emailová adresa týmu: ---
Jabber: klokan.org@njs.netlab.cz
Znaková sada: UTF-8
Poslední změna: 25.07.2007


95 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 33 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
1 Notification test Testovací zpráva  
2 %s%u minute%s    
3 %s%u second%s    
4 Are you sure you want to quit ? Ukončit program GShutdown ?  
5 I'm here !\n\nMove over me to see the countdown.    
6 _Stop Za_stavit  
7 Chosen time already exceeded    
8 _Start _Start  
9 No action scheduled Nenastaveno  
10 Computer is going to shutdown now ! Počítač bude vypnut !  
11 Computer is going to reboot now ! Počítač bude restartován !  
12 Current session will be terminated ! Vaše sezení bude ukončeno !  
13 Not detected!    
14 Autodetect    
15 At date and time Datum a čas  
16 After a delay Odpočítávání  
17 Now Hned  
18 Turn off the computer Vypnout počítač  
19 Restart computer Restartovat počítač  
20 End current session Ukončit současné sezení - odhlásit  
21 Extras    
22 Custom command... Vlastní příkaz...  
23 %s doesn't exist.\n    
24 Shutdown Vypnout  
25 Reboot Restartovat  
26 Logout Odhlásit  
27 Immediate action Okamžitě provést  
28 Cancel current action Zrušit aktuální akci  
29 Are you sure you want to shutdown your computer now ? Opravdu vypnout počítač ?  
30 Are you sure you want to restart your computer now ? Opravdu restartovat počítač ?  
31 Are you sure you want to logout from your session now ? Opravdu odhlásit ?  
32 GShutdown was unable to detect your display manager. Currently, GShutdown only supports GDM and KDM.\n\nGo to the configuration menu and specify the correct method to do that.    
33 GShutdown was unable to detect your desktop. Currently, GShutdown only supports GNOME and KDE.\n\nGo to the configuration menu and specify the correct method to do that.    
34 The configuration cannot be loaded from %s.    
35 The configuration cannot be saved in %s.    
36 Warning ! Pozor !  
37 Warning ! Your computer is going to shutdown now ! Pozor ! Počítač se vypíná !  
38 Warning ! Your computer is going to restart now ! Pozor ! Počítač se restartuje !  
39 Warning ! Your going to logout now ! Pozor ! Uživatel bude odhlášen !  
40 The computer will be shut down in : Počítač se vypne za :  
41 The computer will be restarted in : Počítač se restartuje za :  
42 Time before logout : Odhlášení za :  
43 Time before action : Akce bude provedena za :  
44 %s %u minutes %s %u minut(y)  
45 %s 1 minute %s 1 minut  
46 %s and %u seconds %s a %u vteřin  
47 %s and 1 second %s a 1 vteřina  
48 %s %u hours %s %u hodin(y)  
49 %s 1 hour %s 1 hodina  
50 %s and %u minutes %s a %u minut(y)  
51 %s and 1 minute %s a 1 minuta  
52 %s %u days    
53 %s %u day    
54 %s and %u hours %s a %u hodin(y)  
55 %s and 1 hour %s a 1 hodina  
56 %s : %u seconds    
57 _File _Soubor  
58 _Edit _Upravit  
59 _Help _Nápověda  
60 Hour Hodiny  
61 Minute Minuty  
62 _Actual time _Aktuální čas  
63 Select a time    
64 An advanced shutdown utility    
65 Alejandro Zarate (Spanish)\nAlexander Sjögren (Swedish)\nAndrea Carnaroli (Italian)\nAndrew V. Sichevoi (Russian)\nBill Heldorf Soerensen (Danish)\nDóra Kováts (Hungarian)\nGShutdown Team (French)\nØyvind Pedersen (Norwegian)\nRolando Emanuel Lopes Pereira (Portuguese)\nRolf Loire (German)\nSiegfried Gevatter (Catalan)    
66 Select a method : Výběr metody  
67 Autodetect the method (recommended) Autodetekce metody (doporučeno)  
68 Specify the method manually Nastavit metodu ručně  
69 Custom command Uživatelský příkaz  
70 Launch a command before the action    
71 Actions    
72 Always Vždy  
73 If active Pokud je aktivní  
74 Never Nikdy  
75 Iconify when the action is started    
76 Show system tray icon    
77 Display warning message _before action Zo_brazovat upozornění před akcí  
78 T_est T_estovací zpráva  
79 _Customize notifications time Čas _upozornění  
80 Notifications Upozornění  
81 Misc    
82 gtk-close    
83 Enter the command :    
84 Desktop :    
85 Display manager :    
86 Select the method manually    
87 Here, you can manually specify what is your desktop and display manager if GShutdown was unable to detect it itself.    
88 Desktop :    
89 Display manager :    
90 gtk-remove    
91 h h  
92 min min  
93 s s  
94 gtk-add    
95 At time : Přidat čas :